วงจรรีเลย์การ์ดชุดนี้ เป็นวงจรที่ต้องนำไปต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ดทดลองต่างๆ เช่น บอร์ด ARDUINO, PIC หรือ AVR เพื่อส่งแรงดันมาควบคุมรีเลย์ให้ทำงานตามที่เขียนโปรแกรมไว้ โดยอินพุตสามารถรับแรงดันไฟ ตั้งแต่ 5-12 โวลท์

ข้อมูลทางเทคนิค

  • ไฟเลี้ยงวงจร 12 โวลท์ดีซี หรือ เอซี กระแสสูงสุด 460 มิลลิแอมป์
  • สัญญาณควบคุมไฟบวก 5-12 โวลท์
  • จำนวนรีเลย์ 6 ตัว
  • สามารถแยกกราวด์ของรีเลย์ได้ 2 กลุ่มๆ ละ 3 ตัว
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.60 x2.2 นิ้ว

ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่

สินค้าเกี่ยวข้อง