สำหรับรีโมทรุ่นนี้เป็นสินค้าสำเร็จรูป ที่ทำหน้าที่เป็นตัวส่งสัญญาณอินฟาเรด ความถี่ประมาณ 40 กิโลเฮิร์ต ให้กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรที่จำเป็นต้องใช้รีโมทรุ่นนี้ คือ FK-FA440 รีโมทอินฟาเรด 1 ช่อง ขยายได้ รับและส่ง, FK-FA441 ภาครับรีโมทอินฟาเรด 1 ช่อง ขยายได้, FK-FA442 รีโมทอินฟาเรด 5 ช่อง ขยายได้ รับและส่ง, FK-FA443 ภาครับรีโมทอินฟาเรด 5 ช่อง ขยายได้
   สำหรับสินค้าที่ใช้ควบคู่กันคือรหัส FK1454 ตัวรับอินฟาเรด รุ่น THOP4838 โดยจะต้องมีไมโครคอนโทรลเลอร์มาถอดรหัสคำสั่งแต่ละปุ่ม เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

  • ใฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน 2 ก้อน
  • กระแสสูงสุด  25 มิลลิแอมป์
  • กระแส STANBY 1 มิลลิแอมป์
  • มาตรฐานการส่งข้อมูลมาตรฐาน SONY  RC5  12 บิต
  • ลักษณะตัวจริง ขนาด  54 x142 x32 มิลลิเมตร
สินค้าเกี่ยวข้อง