MXA067

คุณสมบัติสินค้า:

ควบคุมความเร็วมอเตอร์ 30 แอมป์ ปรับความถี่ได้

- ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 8-30 โวลท์ดีซี (ขึ้นอยู่กับมอเตอร์)
- สามารถควบคุมมอเตอร์ดีซี ขนาด 8-30V. กระแสสูงสุด 30A.
- วงจรสามารถเลือกความถี่แบบคงที่ 100Hz และแบบปรับได้ 400Hz-3kHz
- สามารถปรับความเร็วมอเตอร์ (PWM) ได้ตั้งแต่ 0-100%
- มี LED แสดงผล เมื่อจ่ายไฟเข้า
- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.63 x 4.50 นิ้ว

ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่

สินค้าเกี่ยวข้อง