MXA069

เครื่องนับจำนวนขึ้น-ลง 4 หลัก พร้อมตัวขับ

รายละเอียดสินค้า

- ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12 โวลท์ดีซี กินกระแสสูงสุด 65 มิลลิแอมป์
- มีวงจรขับตัวเลขขนาดใหญ่ในตัว (ไม่เกิน 9 นิ้ว)
- สามารถนับได้ตั้งแต่ 0-9999
- สามารถตั้งการนับให้นับขึ้นหรือนับลงได้
- สามารถตั้งให้วงจรนับเฉพาะค่าที่เราตั้งไว้ เมื่อถึงค่านั้น ก็ให้เริ่มนับใหม่พร้อมกับส่งแรงดันออกทางจุด OUT
- สามารถต่อขยาย เพื่อให้นับได้มากกว่า 9999
- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ 4.49x2.46 นิ้ว

ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่

สินค้าเกี่ยวข้อง

วงจรวัดความเร็วรอบดิจิตอล

ดิจิตอลเคาท์เตอร์ 1 หลัก (ตั้งค่าเริ่มต้นได้)

เครื่องวัดและเตือนอุณหภูมิ -55 ถึง 125 C พร้อมตัวขับ

New

วงจรเลเซอร์เซ็นเซอร์

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า