MXA061

คุณสมบัติสินค้า:

สวิตซ์เปิดไฟกลางคืน พร้อมตั้งเวลาปิด 1-12 ชั่วโมง

- ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี
- กินกระแสสูงสุดประมาณ 50 มิลลิแอมป์
- ใช้สวิตซ์เพียงตัวเดียวในการควบคุมการทำงาน
- ใช้ LED ขนาด 3 มม. จำนวน 6 ดวง ในการแสดงการตั้งชั่วโมง
- มีการหน่วงเวลาเปิด ประมาณ 5 วินาที และหน่วงเวลาปิด เมื่อตัวโฟโต้ทรานซิสเตอร์ตรวจจับแสงได้ ประมาณ 5 วินาที
- สามารถต่อโหลดได้สูงสุด 500 วัตต์
- ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.76 x 2.15 นิ้ว

ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่

สินค้าเกี่ยวข้อง