MXA060

คุณสมบัติสินค้า:

ตั้งเวลาเตือน 1-180 นาที (ตั้งเวลาในครัว)

• ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.73x1.57 นิ้ว
• ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 3 โวลท์ดีซี
• กินกระแสประมาณ 2.5 มิลลิแอมป์ ขณะที่ LED ติด 2 ดวง และจะกินกระแสประมาณ 20 มิลลิแอมป์ ขณะมีเสียงเตือน
• มีเสียงเตือนเมื่อเวลาหมดลง
• ใช้สวิตซ์เพียงตัวเดียวในการควบคุมการทำงาน
• ใช้ LED 3 มม. จำนวน 12 ดวง ในการแสดงผล
• มีโหมดประหยัดพลังงาน เมื่อไม่มีการใช้งาน

ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่

สินค้าเกี่ยวข้อง