MXA028

คุณสมบัติสินค้า:

วงจรสปาร์คไฟสูง

• ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 4.78x1.60 นิ้ว
• ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 9-15 โวลท์ดีซี ใช้กระแสสูงสุดประมาณ 350 มิลลิแอมป์
• สามารถสร้างไฟกระแสตรงแรงดันสูงได้ประมาณ 7,000-8,000 โวลท์ (ขณะไม่ต่อโหลด)

ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่

สินค้าเกี่ยวข้อง