FK445

วงจรสวิตซ์ทำงานด้วยเสียง 3 รูปแบบ

      วงจรสวิตซ์ทำงานด้วยเสียงรุ่นนี้ เป็นวงจรที่สามารถเลือกรูปแบบการทำงานได้ 3 รูปแบบ คือ เปิด-ปิดแบบตั้งเวลาปิดอัตโนมัติและแบบตั้งเวลาปิดจับเวลาใหม่ นอกจากนั้นวงจรนี้ยังใช้ไมค์คอนเดนเซอร์เป็นตัวรับเสียง ซึ่งมีคุณสมบัติในการรับเสียงที่ดีและมีขนาดเล็กอีกด้วย

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 โวลท์ดีซี กินกระแสสูงสุด 60 มิลลิแอมป์
  • สามารถเลือกรูปแบบการทำงานได้ 3 รูปแบบ คือ แบบเปิด-ปิด, แบบตั้งเวลาปิดอัตโนมัติและแบบตั้งเวลาปิดจับเวลาใหม่
  • สามารถต่อโหลดได้สูงสุด 200 วัตต์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.10x2.70 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง