FK446

วงจรสวิตซ์เปิดไฟกลางคืน LED 12 ดวง

      วงจรชุดนี้ เหมาะสำหรับนำไปศึกษาหรือนำไปใช้งานจริงได้ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอันตราย เพราะใช้ไฟเลี้ยงวงจรเพียง 9-12 โวลท์ดีซี ตัววงจรใช้ LED จำนวน 12 ดวง เป็นตัวส่องสว่าง โดยการทำงานก็จะเหมือนกับรุ่นทั่วๆ ไป คือ ตอนกลางคืน หลอดไฟ LED ทั้งหมดจะติด และตอนกลางวัน หลอดไฟ LED ทั้งหมดจะดับ

 ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • แหล่งจ่ายไฟ 9-12 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุด 100 มิลลิแอมป์
  • ใช้ตัวโฟโต้ทรานซิสเตอร์ เป็นตัวตรวจจับแสง
  • สามารถปรับความไว ในการรับแสงของตัวโฟโต้ทรานซิสเตอร์ได้
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ 1.60x2.20 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง