FK955

บันทึกเสียงสำหรับตู้บริจาค 80 วินาที พร้อมชุดเซ็นเซอร์ และขยายเสียง 8 วัตต์

   วงจรนี้ เป็นวงจรบันทึกเสียง ที่มีตัวเซ็นเซอร์เป็นตัวควบคุมการทำงาน โดยถ้ามีวัตตถุ ตัดผ่านเซ็นเซอร์ วงจรบันทึกเสียงก็จะทำการเล่นอัตโนมัติ วงจรนี้สามรถนำไปติดตั้ง ได้ตามตู้บริจาค เพื่อกล่าวคำต่างๆ เช่น คำอวยพร คำขอบคุณ หรือเสียงดนตรี เป็นต้น

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

 • ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12 โวลท์ ดีซี
 • ขณะสแตนบายด์ กินกระแสสูงสุด 50 มิลลิแอมป์
 • ขณะทำงานกินกระแสสูงสุด 250 มิลลิแอมป์ ที่ลำโพง 8 โอห์ม 0.25 วัตต์
 • ระยะเวลาในการบันทึกสูงสุด 80 วินาที
 • สามารถเลือกสัญญาณบันทึกได้จากไมค์หรือสัญญาณภายนอกได้
 • มีวงจรขยายเสียงอยู่ภายในบอร์ด
 • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์
  - บอร์ดเซ็นเซอร์ภาครับ : 1.14 x 2.00 นิ้ว
  - บอร์ดเซ็นเซอร์ภาคส่ง : 0.44 x 2.00 นิ้ว
  - บอร์ดบันทึกเสียง : 2.08 x 4.11 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง