FK956

เครื่องนับจำนวน 4 หลัก บันทึกค่าได้

  วงจรนับจำนวนชุดนี้ เป็นวงจรนับจำนวนแบบเอนกประสงค์ตัวหนึ่งที่สามารถ นำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายๆ งานโดยเราสามารถตั้งวงจรนับขึ้นหรือนับลงได้ นอกจากนั้น วงจรยังมีระบบบันทึกค่าอัตโนมัติ ค่าที่บันทึกไว้จะยังคงอยู่แม้จะไม่มีไฟเลี้ยงก็ตาม

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ไฟเลี้ยงวงจร 12 VDC. กระแสสูงสุด 40 mA.
  • นับขึ้น-ลง ตั้งแต่ 0-9,999 ต่อขยายเพิ่มได้
  • บันทึกค่าได้ เมื่อไฟดับ
  • ต่อตัวเลขขนาดใหญ่ได้
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.73 x 4.13 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง