FK958

นาฬิกาโปรแกรมเวลา 2 ช่อง 20 โปรแกรม

หมวดหมู่ : วงจรนาฬิกา

     วงจรนาฬิกาโปรแกรมเวลาชุดนี้ มีคุณสมบัติพิเศษคือ สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานที่ง่าย เพราะมีปุ่มกดตัวเลขครบทุกตัว โดยสามารถตั้งโปรแกรมเวลาเปิด-ปิดและโปรแกรมตั้งตัดอัตโนมัติได้ ดังนั้นจึงสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายอีกด้วย

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ไฟเลี้ยงวงจร 12โวลท์ ดีซี กระแสสูงสุด 150 mA
  • ตั้งโปรแกรมเวลาได้ สูงสุด 20 โปรแกรม
  • ตั้งรูปแบบการทำงานในสัปดาห์ได้ 9 รูปแบบ
  • สามารควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 2 ช่อง
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ชุดควบคุม : 2.10 x 4.90 นิ้ว
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ชุดแสดงผล : 2.10 x 2.10 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง