Best Seller

อันดับที่ 5 FB12

กล่องอเนกประสงค์ มีปีกยึดน็อต 2 ข้าง

• ขนาดภายนอก 40*55*25 มม.
• ขนาดภายใน 35*50*20 มม.
• มีปีกยึดน็อตกับฝาผนัง 2 ด้าน
• เหมาะสำหรับวงจรเซ็นเซอร์ต่างๆ และวงจรขนาดเล็ก
• มีสีด