Best Seller

อันดับที่ 8 FB13

กล่องอเนกประสงค์ มีปีกยึดน็อต 2 ข้าง

• ขนาดภายนอก 70*105*27 มม.
• ขนาดภายใน 65*100*24 มม.
• มีปีกยึดน็อตกับฝาผนัง 2 ด้าน
• มีจุดยึดฝาบน 4 จุด
• มีสีดำและสีเทา