MXA042

ตรวจจับเปลวไฟ

• ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.75x2.03 นิ้ว
• ใช้ไฟ 12 โวลท์ดีซี ใช้กระแสสูงสุดประมาณ 80 มิลลิแอมป์ ขณะวงจรยังไม่ทำงาน 20-30 มิลลิแอมป์
• ใช้การตรวจจับเปลวไฟที่เกิดจากการเผาไหม้
• สามารถนำไปต่อกับอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆได้ไม่เกิน 500 วัตต์
• มี LED แสดงผลการทำงานของรีเลย์

ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่

สินค้าเกี่ยวข้อง