MXA049

สวิตซ์เปิดไฟกลางคืน (ระบบหน่วงเวลาเปิด-ปิด)

• ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.25x1.83 นิ้ว
• ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12 โวลท์ดีซี ใช้กระแสสูงสุดประมาณ 46 มิลลิแอมป์
• สามารถใช้กับโหลดได้สูงสุด 500 วัตต์
• มีระบบหน่วงเวลาเปิด-ปิด ประมาณ 30 วินาที
• มี LED บอกสถานะการทำงานของ LDR และรีเลย์
• สามารถปรับความไวในการรับแสงของ LDR ได้

ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่

สินค้าเกี่ยวข้อง