MXA054

สวิตซ์รหัสดิจิตอล (1-10 หลัก)

รายละเอียดสินค้า

• ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.56x3.98 นิ้ว
• ใฟเลี้ยงวงจร 12 โวลท์ดีซี กระแสสูงสุดประมาณ 80 มิลลิแอมป์
• สามารถกำหนดรหัสได้มากกว่า 1,000,000 รหัสไม่ซ้ำกัน
• สามารถตั้งฟังก์ชั่นการทำงานได้ 3 ลักษณะ คือ กดรหัสถูก วงจรทำงาน กดรหัสถูก วงจรหยุดทำงาน, กดปุ่มใดๆ ก็ได้ วงจรทำงาน กดรหัสถูก วงจรหยุดทำงาน และกดรหัสถูก วงจรทำงาน กดปุ่มใดๆ ก็ได้ วงจรหยุดทำงาน
• มีจุดเอาท์พุทที่สามารถควบคุมอุปกรณ์อื่นๆ ได้ ขนาด 12 โวลท์ดีซี 5 แอมป์
• มีจุดต่อ ALARM เพื่อต่ออุปกรณ์เตือนภัยต่างๆ
• มี LED แสดงผลการทำงานของไฟเข้า,รีเลย์,ALARM และฟังก์ชั่นต่างๆ
• มี IC MEMORY เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลขณะไฟดับ โดยไม่ต้องมีแบตเตอรี่แบ็คอัพ
• สามารถเปิดปิดเสียงสัญญาณขณะกดปุ่มได้และมีสัญญาณเตือน เมื่อมีการกดรหัสถูกหรือผิด

ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

วงจรเลเซอร์เซ็นเซอร์

อินฟาเรด เซ็นเซอร์ 30 ฟุต (ตัวรับ/ตัวส่ง)

New

PIR ตรวจจับการเคลื่อนไหว

New

กันขโมยแบบเอียง หน่วงเวลาเปิดปิดได้

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า