Best Seller

อันดับที่ 9 MXA041

คุณสมบัติสินค้า:

ตั้งเวลาที่ปัดน้ำฝน

หมวดหมู่ : สินค้าขายดี Maxxtronic

• ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.64x2.22 นิ้ว
• ใช้ไฟ 12 โวลท์ดีซี ใช้กระแสสูงสุดประมาณ 40 มิลลิแอมป์
• สามารถปรับการตั้งจังหวะการทำงานได้ตั้งแต่ 3-30 วินาที
• เมื่อทำการติดตั้งวงจรนี้แล้ว สวิตซ์ที่ปัดน้ำฝนของเดิม จะยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ
• สามารถใช้งานได้กับรถทุกยี่ห้อ
• มี LED แสดงผลการทำงานของรีเลย์