Best Seller

อันดับที่ 3 FK707

คุณสมบัติสินค้า:

จูนเนอร์ FM ขนาดจิ๋ว

หมวดหมู่ : สินค้าขายดี Future Kit

จูนเนอร์(TUNER)คือเครื่องรับวิทยุซึ่งมีหน้าที่รับ สัญญาณที่สถานีวิทยุส่งคลื่นออกอากาศมา จูนเนอร์รุ่นนี้เป็น เครื่องรับวิทยุขนาดเล็กซึ่งสร้างง่ายและราคาประหยัด

คุณสมบัติทางเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 4.5-9 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 10 มิลลิแอมป์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.38 x 1.68 นิ้ว