Best Seller

อันดับที่ 4 FK145

เกมส์ทดสอบสมาธิ

วงจรเกมส์ทดสอบสมาธิ เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิด หนึ่งที่อาศัยวงจรพื้นฐานนำมาสร้างเป็นเกมส์ เพื่อให้เกิดความ สนุกสนานและสร้างสมาธิให้ตัวผู้เล่นเอง โดยในการเล่นเกมส์นี้ ตัวผู้เล่นจะต้องนำพาบ่วงโลหะที่คล้องอยู่ในเส้นลวดไม่ให้ไป โดนกัน จากจุดเริ่มต้นไปจนถึงเส้นชัย โดยที่ตัววงจรไม่ดังเลย ก็ จะถือว่าเป็นผู้ชนะ

คุณสมบัติทางเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 3 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 50 มิลลิแอมป์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.19 x 1.12 นิ้ว

ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่