Best Seller

อันดับที่ 8 FK1201

วงจรไฟกระพริบ 2 จังหวะ LED 6 ดวง

ลักษณะการกระพริบ สลับกันทีละ 3 ดวง การวางอุปกรณ์บนแผ่นปริ้นต์เน้นการประกอบง่าย เพื่อเหมาะกับผู้เริ่มต้น

คุณสมบัติทางเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุด ประมาณ 12 มิลลิแอมป์
  • มี LED แสดงผล 6 ดวง
  • ขนาดแผ่นปริ้นต์ : 2.04 x 1.60 นิ้ว