Best Seller

อันดับที่ 11 FK238

กริ่งสองเสียง (ติ๊งต่อง) พร้อมลำโพง

วงจรกริ่งสองเสียง (ติ่งต่อง) เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดหนึ่ง การทำงานของเครื่องนี้ คือ เมื่อเรากดสวิตซ์แล้ว ปล่อยสวิตซ์ วงจรจะเริ่มทำงาน โดยจะมีเสียงออกลำโพง

คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 3 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 60 มิลลิแอมป์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 0.99 x 1.06 นิ้ว