Best Seller

อันดับที่ 13 FK901

ไฟกระตุกความถี่สูง 9V

วงจรไฟกระตุกคือ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ที่ทำ หน้าที่แปลงไฟ 9 โวลท์จากถ่านเป็นไฟสูง ซึ่งแรงไฟนี้ถ้าเรา ไปจับหรือโดนมือ จะทำให้มือเราเหมือนถูกไฟดูด วงจรนี้ไม่ เป็นอันตรายแต่อย่างใด เพราะกระแสด้านไฟสูงน้อย วงจรนี้ ยังมีคุณสมบัติเหนือวงจรอื่นๆ คือถ้าจ่ายไฟเข้าและไม่สัมผัส ที่จุด T วงจรนี้จะไม่กินกระแสไฟเลย ดังนั้นจึงเป็นการ ประหยัดถ่านไปได้มากทีเดียวและยังไม่จำเป็นจะต้องมี สวิตซ์เปิด-ปิดวงจรอีกด้วย

คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 5 มิลลิแอมป์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.33 x 1.20 นิ้ว