Best Seller

อันดับที่ 28 FK156

วงจรไฟจราจรรุ่นประหยัด LED 3 ดวง

วงจรไฟจราจรทิศทางเดียวชุดนี้ เป็นวงจรไฟกระพริบ ที่จัดให้ LED มีลักษณะคล้ายกับไฟสัญญาณจราจรที่อยู่ตาม แยกต่างๆ วงจรนี้เหมาะที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานในรูปแบบ ต่างๆ เช่น นำไปใช้กับโมเดลต่างๆหรืออาจจะนำไปใช้ประดับ เพื่อความสวยงาม เป็นต้น

คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9-12 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 16 มิลลิแอมป์
  • ใช้ LED ขนาด 5 มม. สีแดง, สีเหลืองและสีเขียว
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.09 x 2.39 นิ้ว