Best Seller

อันดับที่ 32 FK801

เพาเวอร์ซัพพลาย 6-9-12V 300mA

วงจรเพาเวอร์ซัพพลายชุดนี้จัดเป็นวงจรเร็คกูเรเตอร์ ควบ คุมแรงไฟให้คงที่ โดยมีจุดจั๊มเป็นตัวเลือกโวลท์ทางด้านเอาท์พุท วงจรนี้มีวงจรเร็คติไฟร์ฟิลเตอร์พร้อม เมื่อเราจ่ายไฟ 220 โวลท์ เข้าที่หม้อแปลง วงจรนี้ก็พร้อมที่จะใช้งานได้เลย

คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 220-240 โวลต์เอซี
  • จ่ายกระแสสูงสุด 300 มิลลแอมป์
  • สามารถจ่ายไฟได้ 6, 9, 12 โวลท์ โดยการเลือกจั๊มเปอร์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.66x1.16 นิ้ว