Best Seller

อันดับที่ 41 FK709

วิทยุ AM แบบง่าย พร้อมหูฟัง

วิทยุ AM รุ่นนี้ จัดเป็นวงจรวิทยุ AM แบบประหยัด รุ่นหนึ่ง ที่ใช้อุปกรณ์น้อย สร้างได้ง่าย ราคาไม่แพง เหมาะที่ จะนำไปประกอบเพื่อการศึกษา

คุณสมบัติทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 3 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 45 มิลลิแอมป์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.38 x 1.24 นิ้ว