FK714

วงจรแผงสาธิต AM 7 TR

หมวดหมู่ : สินค้าใหม่

     วงจรแผงสาธิต AM ชุดนี้ เป็นวงจรวิทยุพื้นฐานแบบซุปเปอร์เฮดเทอโรดาย ซึ่งมีทั้งภาคคอนเวอร์เทอร์ ภาค IF และภาคขยายเสียงแบบ OTL

     ข้อมูลทางด้านเทคนิค

     - ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 6 โวลท์ดีซี
     - กินกระแสสูงสุดประมาณ 75 มิลลิแอมป์
     - ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 5.58 x 2.36 นิ้ว

สินค้าเกี่ยวข้อง