FK216

วงจรเสียงแมว

หมวดหมู่ : เสียงสัตว์

     วงจรเสียงต่างๆ จากไอซี เป็นวงจรกำเนิดเสียงชนิดหนึ่งซึ่งใช้หลักการทางดิจิตอลเมโมรี่เป็นสัญญาณทางดิจิตอลและโปรแกรมเข้าไปในตัวไอซี ซึ่งขบวนการทั้งหมดนี้จะทำมาจากทางโรงงาน เราจะมาเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเสียงเหล่านี้ไม่ได้ ซึ่งไอซีในลักษณะนี้เราเรียกมันย่อๆ ว่า OTP (One Time Programable)

     ข้อมูลทางด้านเทคนิค

     - ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 3 โวลท์ดีซี
     - กินกระแสสูงสุดประมาณ 90 มิลลิแอมป์
     - ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.22 x 1.40 นิ้ว

สินค้าเกี่ยวข้อง