MXA123

วงจรเลเซอร์เซ็นเซอร์

รายละเอียดสินค้า

วงจรเลเซอร์เซ็นเซอร์ชุดนี้ เป็นวงจรที่สามารถนำไปใช้งานได้หลาก หลาย เช่น วงจรนับจำนวน (เมื่อใช้ร่วมกับวงจรเคาเตอร์), ตรวจจับผู้บุกรุก (เมื่อใช้ร่วมกับวงจรกันขโมย) เป็นต้น

คุณสมบัติ

  • ตัวส่ง ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12 โวลท์ดีซี กินกระแสสูงสุดประมาณ 30 มิลลิแอมป์
  • ตัวรับ ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12 โวลท์ดีซี กินกระแสสูงสุดประมาณ 50 มิลลิแอมป์
  • ระยะห่างในการส่งและรับลำแสง ต่ำสุดประมาณ 10 เซนติเมตร สูงสุดประมาณ 8 เมตร
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ตัวส่ง 1.50 นิ้ว x 0.99 นิ้ว
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ตัวรับ 4.28 นิ้ว x 1.46 นิ้ว

ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่

สินค้าเกี่ยวข้อง

อินฟาเรด เซ็นเซอร์ 30 ฟุต (ตัวรับ/ตัวส่ง)

New

กันขโมยแบบเอียง หน่วงเวลาเปิดปิดได้

New

PIR ตรวจจับการเคลื่อนไหว

อินฟาเรด เซ็นเซอร์ 80 ฟุต (ตัวรับ/ตัวส่ง)

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า