MXA124

กันขโมยแบบเอียง หน่วงเวลาเปิดปิดได้

วงจรชุดนี้ เหมาะสำหรับนำไปต่อเป็นวงจรกันขโมยจักรยานยนต์, รถยนต์, บ้านหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีการเคลื่อนไหวหรือสั่นสะเทือน

คุณสมบัติ
  • ใช้ไฟเลี้ยงวงจร 12 โวลท์ดีซี กินกระแสสูงสุดประมาณ 60 มิลลิแอมป์
  • สามารถตั้งหน่วงเวลาเปิดได้ 0-60 วินาที
  • สามารถตั้งเวลาก่อนรีเลย์ทำงานได้ 0-60 วินาที
  • สามารถหน่วงการทำงานของรีเลย์ได้ 1 วินาที ไปจนถึง 300 วินาที
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ 2.37 นิ้ว x 1.42 นิ้ว

ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่

สินค้าเกี่ยวข้อง