FK1422

บอร์ดทดลอง WiFi NODEMCU

บอร์ดทดลองชุดนี้ เหมาะสำหรับนำไปศึกษาและเรียนรู้ ทั้งการประกอบวงจรอิเล็ก- ทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิ่งที่ผู้ศึกษาจะได้รับ

  1. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนแอพพลิเคชั่นลงบนโทรศัพท์มือถือ
  2. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ARDUINO เพื่อควบคุมการทำงานของวงจร อิเล็กทรอนิกส์
  3. ได้เรียนรู้และพัฒนาการสั่งงานผ่านระบบ Internet of Things (IoT)

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 5 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 500 มิลลิแอมป์
  • สามารถใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือควบคุมวงจรผ่านระบบไวไฟได้
  • มี LED จำนวน 6 ดวง สำหรับใช้แสดงผล และมีสวิตซ์กดติดปล่อยดับ 3 ตัว (สามารถเลือกการใช้งานผ่านตัวจั๊มเปอร์)
  • มีตัวโฟโต้ทรานซิสเตอร์ จำนวน 1 ดวง
  • มีลำโพงบัซเซอร์ไว้ทดสอบการทำงาน
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ของวงจรควบคุม : 2.98 นิ้ว x 3.10 นิ้ว

ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่

              ดาวน์โหลดซอร์สโค๊ด กดที่นี่

              ดาวน์โหลดไดร์เวอร์ กดที่นี่

สินค้าเกี่ยวข้อง