FK1114

วงจรควบคุมหุ่นยนต์แบบมีสาย

วงจรควบคุมหุ่นยนต์แบบมีสายชุดนี้ เป็นวงจรควบคุมอย่างง่ายที่เหมาะ สำหรับผู้เริ่มต้นการเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ ทั้งทางด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์และ ทางด้านแมคคานิกส์

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • แหล่งจ่ายไฟ : ถ่านไฟฉาย ขนาด AA จำนวน 2 ก้อน (ไม่มีในชุด)
  • กินกระแสสูงสุด 155 มิลลิแอมป์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.94 x 2.08 นิ้ว (วงจรควบคุม)

  ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่

สินค้าเกี่ยวข้อง