FK1140

รีโมทคอนโทรล ระบบไวไฟ

วงจรนี้ เป็นวงจรควบคุมที่ใช้ระบบไวไฟเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร ทำให้การควบคุมมีความแน่นอนและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

  • แหล่งจ่ายไฟ : ถ่านไฟฉาย ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน (ไม่มีในชุด)
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 300 มิลลิแอมป์
  • สามารถใช้เป็นตัวควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยผ่านระบบไวไฟได้
  • มีปุ่มควบคุมทั้งหมด 5 ตัว
  • มี LED แสดงสถานะการกดปุ่มและไฟเข้าวงจร
  • กรณีต้องการใช้ควบคุมหุ่นยนต์ จะต้องใช้งานคู่กับหุ่นยนต์รหัส FK1130 เท่านั้น
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 2.37 x 4.28 นิ้ว

  ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่

               ดาวน์โหลดซอร์สโค๊ด กดที่นี่

               ดาวน์โหลดไดร์เวอร์ กดที่นี่

สินค้าเกี่ยวข้อง