FK289

เสียงพร้อมไฟกระพริบเตือนข้ามทางรถไฟ

     วงจรเสียงพร้อมไฟกระพริบเตือนชุดนี้ เป็นวงจรที่ทำงานคล้ายกับไฟกระพริบเตือนบริเวณทางข้ามทางรถไฟ ซึ่งเมื่อวงจรทำงาน จะทำการส่งเสียงเตือนพร้อม กับมีไฟกระพริบสลับไปมา จึงทำให้เหมาะสำหรับใช้ในแบบจำลองหรือนำไป ตกแต่งตามความต้องการ

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

     - ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 4.5-6 โวลท์ดีซี กินกระแสสูงสุด 120 มิลลิแอมป์
     - สามารถเลือกเสียงได้ทั้งหมด 8 รูปแบบ
     - สามารถเลือกให้วงจรทำงานเพียงเสียงเดียว
     - ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.91 นิ้ว x 4.83 นิ้ว

ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่

สินค้าเกี่ยวข้อง