วงจรนี้ เป็นวงจรเพิ่มการจ่ายกระแสให้กับโหลด โดยสามารถจ่ายได้ สูงสุด 1 แอมป์ ต่อช่อง ทำให้ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น เช่น การต่อกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งโดยปกติตัวไมโครคอนโทรลเลอร์จะจ่ายกระแส ได้น้อย ทำให้ควบคุมอุปกรณ์ที่กินกระแสสูงๆ ได้

ข้อมูลทางด้านเทคนิค

     - ใช้แหล่งจ่ายไฟตรงขนาด 12-15 โวลท์
     - รับแรงดันไฟตรงอินพุตได้ 5-12 โวลท์
     - จ่ายแรงดันไฟตรงเอาต์พุตได้ 12-15 โวลท์ (ขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายไฟ)
     - สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 1 แอมป์ ต่อช่อง ที่อินพุต 12 โวลท์ และ 500 มิลลิแอมป์ ต่อช่อง ที่อินพุต 5 โวลท์
     - มี LED แสดงการจ่ายไฟออก
     - ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 3.02 นิ้ว x 1.46 นิ้ว

ดาวน์โหลดคู่มือ กดที่นี่


สินค้าเกี่ยวข้อง