กิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

          ภาคการเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ทางบริษัท ฟิวเจอร์คิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวัน จัดให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น โดยใช้ภาษา C ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4 จำนวน 2 ห้อง


PRODUCT CATEGORIES