งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงาน ในงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนามาตราฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ หรือที่เว็บไซด์ www.dsd.go.th/standard โดยในการแข่งขันระดับภาคในครั้งนี้ จะแข่งขันในระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562

PRODUCT CATEGORIES