Robot kit

LICON LIGHT FOLLOW ROBOT

DACON DARK CONTROL ROBOT

FACON SOUND FOLLOW ROBOT

SECON SOUND CONTROL ROBOT

TACON LINE FOLLOWING ROBOT

GEAR LICON LIGHT FOLLOW ROBOT

GEAR DACON DARK CONTROL ROBOT

GEAR TACON LINE FOLLOW ROBOT

AVR1 SUPER SUMO ROBOTS

AVR2 OBSTACLE-AVOIDING ROBOT

PIC1 OBSTACLE-AVOIDING ROBOT

AVR3 TREASURE FINDER ROBOT

PIC SUPER SUMO ROBOT