วิรัตน์

วิรัตน์

Guest

kuwirat@gmail.com

  FK936 (579 views)

Jan 21, 2019 22:49

ผมสอบถาม ผมสามารถ สั่งว่า พอ นับถึง 50 ปล่อย out พอ ลดจำนวนลง 49 หยุด out ได้ไหม ผมไปนับคนเข้า ครบ 50 ขึ้นป้าย เต็ม พอ คนออก 1 คน ไฟป้าย เต็ม ดับ ใช้ ส่ง no nc เป็นตัวตัวนับ

49.230.101.29

วิรัตน์

วิรัตน์

Guest

kuwirat@gmail.com

Post reply
CAPTCHA Image
Please fill in your result.