คู่มือ Maxx Tronic

รหัสสินค้า
ชื่อรายการ
ขนาดไฟล์
MXA001
 ตัวเลขจัมโบ้ 3 นิ้ว (LED อัลตร้าไบร์ท) SC
424 kb
MXA002
 ตัวเลขจัมโบ้ 5 นิ้ว (LED อัลตร้าไบร์ท) SC
508 kb
MXA003
 ตัวเลขจัมโบ้ 7 นิ้ว (LED อัลตร้าไบร์ท) SC
516 kb
MXA004
 ตัวเลขจัมโบ้ 9 นิ้ว (LED อัลตร้าไบร์ท) SC
521 kb
MXA006
 ตัวเลขจัมโบ้ 3 นิ้ว 4 หลัก (LED อัลตร้าไบร์ท) SC
72 kb
MXA007
 วงจรขับตัวเลขจัมโบ้
242 kb
MXA008
 วงจรขับตัวเลขจัมโบ้แบบมัลติเพล็ก 4 หลัก
165 kb
MXA009
 ดิจิตอลเคาท์เตอร์ 1 หลัก (ตั้งค่าเริ่มต้นได้)
742 kb
MXA011 อินฟาเรด เซ็นเซอร์ 30 ฟุต (ตัวรับ/ตัวส่ง)
 678 kb
MXA012 อินฟาเรด เซ็นเซอร์ 80 ฟุต (ตัวรับ/ตัวส่ง)
 707 kb
MXA014 สวิตซ์รีโรทอินฟาเรด (สำหรับรีโมททั่วไป)
 81 kb
MXA016 รีเลย์การ์ด 1 ช่อง
 231 kb
MXA017 รีเลย์การ์ด 4 ช่อง
 278 kb
MXA018 วงจรไฟฉุกเฉิน (ใช้ไฟ 12 โวลท์ 7 แอมป์)
 114 kb
MXA019 วงจรวัดความเร็วรอบดิจิตอล
 159 kb
MXA020 วงจรสวิตซ์สั่งงานทางโทรศัพท์ 4 ช่อง
 264 kb
MXA021 นาฬิกาโปรแกรมเวลา 2 ช่อง 20 โปรแกรม
 1,623 kb
MXA024 สวิตซ์ตั้งเวลาตู้เกมส์ 0-99 นาที (บวกเวลาได้)
 1,304 kb
MXA025
 นาฬิกา/จับเวลา 4 หลัก 3 นิ้ว
 193 kb
MXA026
 นาฬิกา/จับเวลา 6 หลัก 60 มม.
 207 kb
MXA028 วงจรสปาร์คไฟสูง
 52 kb
MXA033 ควบคุมความเร็วมอเตอร์ DC 15A.
 59 kb
MXA034 ตัวเลขจัมโบ้ 3 นิ้ว
 406 kb
MXA035 ตัวเลขจัมโบ้ 5 นิ้ว
 489 kb
MXA036 ตัวเลขจัมโบ้ 7 นิ้ว
 497 kb
MXA037 ตัวเลขจัมโบ้ 9 นิ้ว
 503 kb
MXA038 ตัวเลขจัมโบ้ 12 นิ้ว
 102 kb
MXA039 ตัวเลขจัมโบ้ 3 นิ้ว 4 หลัก
 71 kb
MXA040 กันขโมยรถจักรยานยนต์
 644 kb
MXA041 ตั้งเวลาที่ปัดน้ำฝน
 61 kb
MXA042 ตรวจจับเปลวไฟ
 78 kb
MXA043 มินิเซอร์ราวด์ 5 ช่อง
 672 kb
MXA044 คาราโอเกะมิกเซอร์ 3 ช่อง
 623 kb
MXA046 สวิตซ์หน่วงเวลาปิด 0-10 นาที
 71 kb
MXA049 สวิตซ์เปิดไฟกลางคืน (ระบบหน่วงเวลาเปิด-ปิด)
 70 kb
MXA050 ไฟกระพริบ DC 15 แอมป์ (ใช้มอสเฟต)
 51 kb
MXA051 จุดหลอดฟลูออเรสเซนส์ 10-40 วัตต์
 521 kb
MXA052 เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
 127 kb
MXA053 เครื่องพ่วงโทรศัพท์ เข้า 1 ออก 4 จุด
 1,269 kb
MXA054 สวิตซ์รหัสดิจิตอล (1-10 หลัก)
 1,160 kb
MXA055 ไฟวิ่ง 32 โปรแกรม 4 ช่อง 4,000 วัตต์ (โปรแกรมเอง 10 โปรแกรม)
 619 kb 
MXA056 หรี่ไฟ 4,000 วัตต์
 51 kb
MXA057 วงจรชาร์จแบตเตอรี่แบบตะกั่วกรด 6V / 12V 0-2A.
 96 kb
MXA059 อินเวอร์เตอร์ 12 โวลท์ เป็น 110/220 โวลท์ 200 วัตต์
 80 kb
MXA060 ตั้งเวลาเตือน 1-180 นาที (ตั้งเวลาในครัว)
 87 kb
MXA061 สวิตซ์เปิดไฟกลางคืน พร้อมตั้งเวลาปิด 1-12 ชั่วโมง
 124 kb
MXA062 สวิตซ์ตั้งเวลา 0-99 ชั่วโมง
1,055 kb 
MXA063 เปิดไฟอัตโนมัติตามทางเดิน 1-8 เมตร
110 kb 
MXA065 สวิตซ์สั่งงานทางโทรศัพท์ 2 ช่อง
 1,201 kb
MXA066 ควบคุมความเร็วมอเตอร์ 30 แอมป์
 69 kb
MXA067 ควบคุมความเร็วมอเตอร์ 30 แอมป์ ปรับความถี่ได้
 79 kb
MXA068 ควบคุมความเร็วมอเตอร์ 50 แอมป์ ปรับความถี่ได้
 72 kb
MXA069 เครื่องนับจำนวนขึ้น-ลง 4 หลัก พร้อมตัวขับ
 1,339 kb
MXA070 นาฬิกา/จับเวลา 6 หลัก พร้อมตัวขับ
 1,600 kb
MXA071 สวิตซ์สลับเปิด-ปิด 1 วินาที ถึง 9.59 ชั่วโมง 2 ช่อง
 146 kb
MXA073 นาฬิกาจับเวลาขึ้นลง เพื่อการแข่งขันและอุณหภูมิ 6 หลัก
 326 kb
MXA074 เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (PIR)
 81 kb
MXA075 บันทึกเสียง 20-60 วินาที พร้อมขยาย 8 วัตต์ V2
142 kb
MXA076 สวิตซ์ไฟเอนกประสงค์ 5 ช่อง
172 kb
MXA077 เตือนเปิดประตูค้างหน่วงเวลา
88 kb 
MXA078 ตัวเลขจัมโบ้ 10 นิ้ว (LED อัลตร้าไบร์ท)
 112 kb
MXA079 ตัวเลขจัมโบ้ 10 นิ้ว
 111 kb
MXA080 เครื่องควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยโซลาร์เซลล์
 119 kb
MXA081 กันขโมย 5 โซน ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
 230 kb
MXA082 หน่วงเวลาปิด 220 โวลท์ 1-180 นาที
 111 kb
MXA083 เกมส์บิงโก้อิเล็กทรอนิกส์ และสุ่มตัวเลข
 403 kb
  การ์ดบิงโก้ สำหรับ MXA083
 50 kb
MXA084 เครื่องวัดและเตือนอุณหภูมิ -55 ถึง 125oC พร้อมตัวขับ
 273 kb
MXA085 วงจรโทรแจ้งเหตุอัตโนมัติ 5 เลขหมาย
 210 kb
MXA086 วงจรโทรสั่งงานทางโทรศัพท์มือถือ
 180 kb 
MXA087 ควบคุมความเร็วมอเตอร์แบบดิจิตอล DC 30 แอมป์
 1,225 kb
MXA088 เครื่องนับจำนวน 6 หลัก พร้อมเซ็นเซอร์อินฟาเรด
 403 kb
MXA089 ควบคุมความเร็วมอเตอร์ DC 30 แอมป์ พร้อม Soft Start
1,020 kb 
MXA101 เสียงต้อนรับลูกค้า 4 ข้อความ (PIR SENSOR)
 469 kb
MXA102 ไฟฉุกเฉิน 12 โวลท์ LED 24 ดวง
 113 kb
MXA103 เปิดไฟกลางคืน LED 12 ดวง
 71 kb
MXA104 หลอด LED 12 ดวง (ชุดเสริมสำหรับ MXA102 และ MXA103)
61 kb 
MXA105 วงจรหน่วงเวลาปิด 1-120 นาที
 518 kb 
MXA107 รีโมทคอนโทรลย่าน UHF 2 ช่อง
 107 kb
MXA108 รีโมทคอนโทรลไร้สาย ย่าน UHF
 513 kb
MXA109 วงจรขับรีเลย์ 1 ช่อง ใช้ OPTO RELAY
 434 kb
MXA111 วงจรตู้บริจาคพูดได้ พร้อมชุดเซ็นเซอร์
 1,355 kb
MXA112 ชุดเซ็นเซอร์ (ชุดเสริมสำหรับ MXA111)
 513 kb
MXA113 บันทึกเสียง 680 วินาที 8 ข้อความ พร้อมขยายเสียง 8 วัตต์
1,655 kb
MXA114 วงจรตู้บริจาคพูดได้ พร้อมชุดเซ็นเซอร์และขยายเสียง 8 วัตต์
1,452 kb
MXA115 วงจรเล่น MP3 10 เสียง ต่อเซ็นเซอร์ได้
185 kb
MXA116 PIR ตรวจจับการเคลื่อนไหวเล่นเสียง MP3
220 kb
MXA117 รีโมทคอนโทรล UHF 6 ช่อง
225 kb
MXA118 บันทึกเสียง 80 วินาที พร้อมขยายเสียง 5 วัตต์
160 kb
MXA119 PIR ตรวจจับการเคลื่อนไหว
52 kb
MXA120 ไฟกระพริบ 2 ช่อง 220 โวลท์เอซี 2000 วัตต์
129 kb
MXA121 เซียมซีเสี่ยงทายแบบมีเสียงพูด ต่อเซ็นเซอร์ได้
662 kb
  เสียงสำหรับวงจร MXA121
815 kb
MXA122 ตั้งเวลาหยอดเหรียญ 2 หลัก 2 รีเลย์
940 kb
MXA123 วงจรเลเซอร์เซ็นเซอร์
508 kb
MXA124 กันขโมยแบบเอียง หน่วงเวลาเปิดปิดได้
410 kb
MXA125 วงจรป้องกันกระแสเกิน 220VAC 1A
474 kb
MXA126 โมดูล MP3 5 เสียง ต่อเซ็นเซอร์ได้
422 kb
MXA127 กันขโมย 4 โซน พร้อมรีโมทคอนโทรล
2,239 kb
MXA128 เครื่องนับจำนวน 4 หลัก พร้อมรีโมทคอนโทรล
568 kb
MXA129 ควบคุมอุณหภูมิพร้อมตั้งเวลา 1-99 ชั่วโมง
228 kb

ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์คู่มือต่างๆ ได้ กรุณากดปุ่มด้านล่าง เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม


PRODUCT CATEGORIES

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้