MICROBOT KIT

     MircoBot Kit เป็นชุดวงจรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งโปรแกรมที่จะใช้ในการฝึกเขียน จะเป็นโปรแกรมภาษา C ซึ่งง่ายต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นยังได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบแมคคานิกส์อีกด้วย

     MicroBot Kit ยังมีชุดวงจรที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกใช้งานได้อีกด้วย อาทิ ชุดหุ่นยนต์ที่เราสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อการควบคุมที่หลากหลาย เช่น ควบคุมผ่านระบบ WiFi, ควบคุมผ่านระบบ BlueTooth เป็นต้น ชุดควบคุมหุ่นยนต์ ชุดอะไหล่หุ่นยนต์ ชุดบอร์ดทดลอง ที่สามารถต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้มากมาย

 


PRODUCT CATEGORIES