ตรวจจับด้วยสัญญาณ

New

วงจรแสดงสภาวะการเอียง

New

PIR ตรวจจับการเคลื่อนไหวพร้อมหน่วงเวลา

New

วงจรสุนัขเฝ้าบ้าน

ตรวจจับผู้บุกรุกพร้อมลำโพง หน่วงเวลาเข้า-ออก

พาสซีพ อินฟาเรด เซ็นเซอร์

พาสซีพ อินฟาเรด ตรวจจับความเคลื่อนไหว หน่วงเวลา 0-5 นาที

เซ็นเซอร์อินฟาเรด 2 รูปแบบ

เสียงติ่ง-ต่องเตือนลูกค้าเข้าร้าน

PIR ตรวจจับการเคลื่อนไหว บันทึกเสียงได้พร้อมขยายเสียง

PIR ตรวจจับการเคลื่อนไหว

PIR เสียงติ่ง-ต่อง ตรวจจับการเคลื่อนไหว

PIR เสียงติ่ง-ต่อง ตรวจจับการเคลื่อนไหว เปิดไฟอัตโนมัติ 9 LED (SMD)

PRODUCT CATEGORIES