รหัส 11 ชุดหุ่นยนต์

รหัส 11 ชุดหุ่นยนต์

แนะนำชุดคิต

หลักการสำคัญของวงจรในรหัสนี้ เป็นวงจรหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่โดยอาศัยการหมุนของมอเตอร์ บนพื้นที่เรียบ จุดเด่นของหุ่นยนต์ คือ มีการแยกวงจรควบคุมออกจากระบบขับเคลื่อน แผงควบคุมนี้สามารถถอดออกและเปลี่ยนชุดควบคุมใหม่ได้ โดยชุดควบคุมนี้ลูกค้าสามารถออกแบบใหม่เองได้ สำหรับชุดวงจรที่ขึ้นต้นด้วย FA จะเป็นวงจรที่ได้รับการประกอบและทดสอบเรียบร้อยแล้ว

เครื่องโปรแกรมหุ่นยนต์ (PIC)

ชุดล้อหุ่นยนต์

ชุดตรวจจับ MICRO SUPER SUMO 3 จุด

ชุดควบคุมหุ่นยนต์ LICON

หุ่นยนต์ LICON วิ่งตามแสง

ชุดมอเตอร์หุ่นยนต์ 1:48

ชุดตรวจจับ MICRO 2 จุด

ชุดควบคุมหุ่นยนต์ DACON

หุ่นยนต์ DACON วิ่งหนีแสง

ชุดตรวจจับ MICRO 3 จุด

ชุดควบคุมหุ่นยนต์ FACON

หุ่นยนต์ FACON ทำงานด้วยเสียง

ชุดควบคุมหุ่นยนต์ SECON

หุ่นยนต์ SECON ควบคุมด้วยเสียง

ชุดควบคุมหุ่นยนต์ TACON

หุ่นยนต์ TACON วิ่งตามเส้น

ชุดควบคุมหุ่นยนต์ MICRO AVR1 SUPER SUMO

หุ่นยนต์ GEAR LICON วิ่งตามแสง

ชุดควบคุมหุ่นยนต์ MICRO AVR2

หุ่นยนต์ GEAR DACON วิ่งหนีแสง

ชุดควบคุมหุ่นยนต์ MICRO PIC1

หุ่นยนต์ GEAR TACON วิ่งตามเส้น

หุ่นยนต์ซูโม่ MICRO AVR1 SUPER SUMO

หุ่นยนต์วิ่งหลบสิ่งกีดขวาง MICRO AVR2

หุ่นยนต์วิ่งหลบสิ่งกีดขวาง MICRO PIC1

หุ่นยนต์ค้นหาสมบัติ MICRO AVR3

หุ่นยนต์ซูโม่ MICRO PIC

New

วงจรจุดเช็คพอยท์

New

รีโมทคอนโทรล ระบบไวไฟ

New

หุ่นยนต์ควบคุมด้วยโทรศัพท์มือถือ