SOLDER STARTER KIT

วงจรเสียงหัวเราะพร้อมไฟกระพริบ LED 2 ดวง

วงจรเสียงไซเรนพร้อมไฟกระพริบ LED 2 ดวง

วงจรไฟกระพริบ 2 จังหวะ LED 6 ดวง

PRODUCT CATEGORIES