บอร์ดทดลอง

บอร์ดทดลอง LED 13 ดวง และ สวิตซ์ 3 ตัว

New

วงจรขยายกระแส TR 5 ช่อง 12V 5A

บอร์ดขับ RGB LED

New

บอร์ดทดลอง LED 6 ดวง และสวิตซ์ 6 ตัว

บอร์ดทดลองรีเลย์ 1 ตัว

New

บอร์ดทดลองรีเลย์ 2 ตัว

บอร์ดทดลอง 7 เซ็กเม้นต์ 4 หลัก

บอร์ดทดลอง LCD ขนาด 16 x 12

บอร์ดทดลอง REAL TIME CLOCK (RTC)

บอร์ดทดลองอินฟาเรดและความชื้น

บอร์ดทดลองลำโพงและไมค์

โมดูลรีเลย์ 1 ช่อง

รีเลย์การ์ด 6 ช่อง

New

บอร์ดทดลอง WiFi NODEMCU