อินเตอร์คอม

อินเตอร์คอม 2 จุด พร้อมลำโพง 2 ตัว

อินเตอร์คอม 2 จุด พร้อมเสียงออด

อินเตอร์คอม 2 จุด 2 ลำโพง