เตือนภัย

เตือนฝนตก พร้อมลำโพง

เตือนน้ำล้น พร้อมลำโพง

เตือนปิดประตูตู้เย็น

ตั้งเวลาปลุก 1-240 นาที พร้อมบัซเซอร์

เครื่องเตือนก่อนประกาศ

รหัสมอร์ส พร้อมลำโพง