วงจรนับ

New

4x3 ปุ่มกดแสดงตัวเลข 4 หลัก พร้อมตัวขับ

New

วงจรนับเวลาขึ้น-ลง พร้อมตัวขับ 1 วินาที-99 ชั่วโมง

ดิจิตอล เคาท์เตอร์ 2 หลัก อเนกประสงค์

เครื่องนับจำนวนขึ้น-ลง 4 หลัก ตั้งค่านับได้

เครื่องนับจำนวน 4 หลัก บันทึกค่าได้