SERIES 12 SOLDERLESS STARTER KIT

วงจรเสียงสัตว์ 3 เสียง ไก่ สุนัข แมว

วงจรเตือนน้ำล้น น้ำท่วมด้วย LED และเสียง

วงจรเตือนฝนตกด้วย LED และ เสียง

วงจรเสียงดนตรีวันเกิด

วงจรสวิตซ์เสียงไซเรน พร้อม LED

วงจรปลุกด้วยเสียงดนตรี

วงจรไฟ LED ติดอัตโนมัติตอนกลางคืน

วงจรไฟวิ่งวงกลม 3 จังหวะ LED 7 ดวง

วงจรไฟกระพริบ LED 2 สี 3 ดวง

วงจรไฟกระพริบ LED 4 ดวง

วงจรเสียงหัวเราะพร้อมไฟกระพริบ LED 2 ดวง

วงจรเสียงไซเรนพร้อมไฟกระพริบ LED 2 ดวง

วงจรไฟกระพริบ 2 จังหวะ LED 6 ดวง

PRODUCT CATEGORIES