FK133

ไฟดิสโก้ LED 6 ดวง

 วงจรไฟดิสโก้ชุดนี้ จัดเป็นวงจรไฟประดับอีกชนิด หนึ่งที่ให้ความสวยงามไม่น้อยทีเดียว สำหรับการประกอบ นั้นหากจะให้สวยงามแปลกตา ควรจะใช้ LED สีแดงและสี เขียว สีละ 3 ดวง โดยอาจวาง LED ในลักษณะแถวบนเป็น เขียว แดง เขียว และแถวล่างเป็น แดง เขียว แดง หรืออาจ ดัดแปลงวางตำแหน่ง LED แตกต่างจากนี้ก็ได้ แล้วแต่จะ เห็นว่าสวยงาม

ข้อมูลทางด้านเทคนิค:

  • ใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 9-12 โวลท์ดีซี
  • กินกระแสสูงสุดประมาณ 30-57 มิลลิแอมป์
  • ขนาดแผ่นวงจรพิมพ์ : 1.17 x 1.39 นิ้ว
สินค้าเกี่ยวข้อง